A Paksi Atomerőműben 2019 második negyedévében a két, az INES alapján skála alattinak minősített esemény történt.

paksiA Paksi Atomerőműben – fotó:  Sóki Tamás / MTI

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) előírása alapján az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az erőműben történt – a megadott feltételeknek megfelelő – eseményeket bejelenti az OAH-nak, és ezen eseményeket értékeli. A Paksi Atomerőműben 2019 második negyedévében a következő, az INES alapján skála alattinak minősített események történtek:

2019. május 18. – A 2. blokk tervezett főjavításra történő lehűtése során, a dozimetriai mérések alapján, az egyik gőzfejlesztőben mért összes-béta-aktivitás koncentrációja az engedélyezettnél magasabb értékeket mutatott. Előírt beavatkozásként az érintett hurokhoz tartozó fő keringtetőszivattyút leállították, és a gőzfejlesztőt gőzoldalról, majd tápvízoldalról is kizárták. Ezt követően az eltérő állapot megszűnt, a blokki paraméterek stabilak voltak, a gőzfejlesztő lehűtését és ürítését elvégezték.

A 2. blokk 2019-es főjavítása során a végrehajtott vizsgálatokkal – a gőzfejlesztőben található nagyszámú hőátadó cső elhelyezkedéséből, takarásából adódóan – a hibahely pontos helye nem volt behatárolható. Döntés született arról, hogy a 2. blokk következő, teljes zónakirakással járó főjavítása alatt a hiba pontos helyét fel kell tárni, és azt meg kell szüntetni.

2019. június 25. – A 3. blokk névleges teljesítményén az üzemviteli személyzet az egyik biztonsági rendszer próbáját végezte, mely sikeres minősítéssel zárult. A próbát követő műszakváltáskor észlelték, hogy a tesztelt biztonsági rendszerhez tartozó nagynyomású zónaüzemzavari hűtőrendszeri szivattyú villanymotorjának levegőhőmérsékleti értékei a megengedettnél magasabbak voltak. Az elvégzett archív trendelemzés kimutatta, hogy a hőmérséklet emelkedése az előző műszakban sikeresen végrehajtott próba alatt történt.

Az eltérés azonosítása céljából az üzemviteli személyzet helyszíni ellenőrzést tartott, amely során a villanymotor levegőhűtőjére hűtővizet biztosító egyik armatúrát zárt állapotban találta. Az armatúra nyitását követően elvégezték a szivattyú ellenőrzését és próbajáratását, járatás alatti rezgésméréssel. Hibát, rendellenességet nem tapasztaltak.