Többek között módosul a távhőszolgáltatásról, a villamosenergiáról, a földgázellátásról szóló jogszabályokat, valamint az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (Ehat. Tv.).

Illusztráció - Fotó: Unsplash

A Magyar Közlöny 283. számában megjelent az egyes energiahatékonysági tárgyú törvények módosításáról szóló törvény.

1. A törvénymódosítás az épületek energetikai tanúsításával összefüggő tájékoztató tevékenységet telepít a kamarához (MMK).

2. A törvénymódosítás az energetikai auditorok és szakreferensek éves továbbképzésükről, valamint az öt évenként esedékes megújító vizsgakötelezettségükről.

3. A törvénymódosítás egy Uniós irányelvnek való megfelelést rendez a „25/A. A fűtési és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálata” kapcsán a:

a) 70 kW-nál nagyobb effektív névleges teljesítményű fűtési rendszer vagy kombináltan helyiségfűtési és szellőzőrendszer

b) 70 kW-nál nagyobb effektív névleges teljesítményű légkondicionáló rendszer vagy kombináltan légkondicionáló és szellőzőrendszer

hozzáférhető részeinek vonatkozásában rendszeres energetikai felülvizsgálatot kell készíteni, melynek további részletszabályai az új VIII/A. fejezetben olvashatók.

4. Az energetikai felülvizsgálati kötelezettséggel érintett épületek vonatkozásában bizonyos esetekben mentesség kapható, melyet a rendszerüzemeltető köteles igazolni. A mentesség igazolására szolgáló dokumentumok vizsgálatát és elfogadását a jogalkotó a MMK feladatkörébe tette [43/A. § (11)].

5. A felülvizsgálatot olyan személy végezheti, aki a MMK által vezetett névjegyzékben szerepel és az energiapolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott jogosultsággal rendelkezik.

6. Az energetikai felülvizsgálók rendszeres továbbképzési és vizsgáztatási feladatait a jogszabály a MMK szervezetéhez telepítette.

7. A törvénymódosítás előírja, hogy a kötelező energetikai felülvizsgálat teljesítését ellenőrizni kell, melyet a Hatóság a MMK útján megállapodás keretében látja el [43/C. § (2), (3)].

A teljes cikk a MMK oldalán olvasható.