Az Ipar 4.0 az emberi képzelőerőt és a technológiai innováció terén elért előrehaladást képviseli. Az Ipar 4.0 a rendezett, célszerűen használható nagy mennyiségű adatra épül, így jogosan merül fel a kérdés: miért nem használják a vállalati rendszerekben található adatok nagy részét elemzésre?

Illusztráció - Kép: ABB

Új piaci kihívások

Napjaink rendkívül versenyképes és világjárvány sújtotta üzleti környezetében az ipari vállalatok prioritása a hatékonyság optimalizálása, a költségek csökkentése és a lehető legjobban kihasznált profit potenciál elérése. Ezt szigorú tőkekorlátok mellett kell megtenniük, maximalizálva eszközeik és erőforrásaik felhasználását. Az adatok kulcsfontosságú forrást jelentenek, amelyből következtetések vonhatók le, így a tényadatok felhasználhatók az üzleti működés javítása érdekében. Az elemzők kutatása azonban azt sugallja, hogy az ipari vállalatok jellemzően csak az általuk generált adatok 27%-át használják fel, így a szükséges adatok hiányában nem jöhet létre az elemzések alkalmazásának lehetősége az üzleti fejlesztések érdekében. A kulcs az adatok összegyűjtése, értelmezése, rendszerezése és kimutatásokká, meghatározott elemzésekké és a működést támogató adattá való alakítása.

Az Ipar 4.0 céljai

Az Ipar 4.0 koncepcióját alkotó új technológiákkal minden elem rendelkezésre áll ahhoz, hogy a digitalizációt valóban hatékony eszközzé tegyük az új ipari forradalom előidézéséhez, de ehhez rendkívül innovatív megközelítésre van szükség az adatok felhasználásához. Ehhez viszont elkötelezettség, koncentrált erőfeszítés és megbízható, szakértő partner kell, aki ismeri a technológiát és az ipart, és megfelelően tudja kombinálni a kettőt. További szempontok, amelyeket szintén figyelembe kell venni, a technológiai lefedettség, azaz a legszélesebb működési, adatgyűjtési funkcionális hatókör, amely lefedi a különböző bemeneti adatok és hatásuk perspektíváját.

Mindez oda vezet, hogy meg kell értenünk az új Ipar 4.0 technológiák formáló hatását, mely segíti a hatékonyság növelését. Annak ellenére, hogy a digitális átalakítás akár 40%-os termelékenységnövekedést is eredményez a bevezetést követően, a vállalati adatok 73%-át még így sem használják fel elemzésre. Az ok nyilvánvaló: a megvalósítási erőfeszítések több mint 80%-át a megoldásszolgáltató általában az iparági folyamatok és adatforrások megértésére, valamint az adatok rögzítésére és elemzésre való előkészítésére szolgáló módszerek tervezésére fordítja. Ez összetett feladatokat és változáskezelést foglal magában. A vállalatok a nem Ipar 4.0 megoldások alkalmazásával, silószerű rendszereket alakítanak ki, amelyekkel soha nem érhető el a vállalati digitalizációs folyamat. Sőt a ráköltési energiát és pénzt többszörösen kell kiadni, mert a silószerű alkalmazások mind a bevezetésével, kivezetésével és kiváltásával is költségek keletkeznek, szemben egy Ipar 4.0 integrált rendszeralkalmazás választásával. Az eredmény az, hogy a digitalizálás elfogadása tovább tart, és az átalakítás valójában nem történik meg.

A mesterséges intelligencia ereje az iparban

Az üzemeltetési technológia (OT), a mérnöki technológia (ET) és az információs technológia (IT) által generált hatalmas mennyiségű adatban rejlő lehetőségek teljes kihasználásához a rendszereinek biztonságosan kell az adatot kommunikálniuk, tárolniuk, továbbítaniuk, elemezniük és gyorsan kell cselekedniük egy jól megtervezett, biztonságos és méretezhető digitális architektúra alapján. Olyan megoldásokat kell számukra biztosítani, amelyek integrálják az erőforrásokat, az adatokat és a csapatokat a telephelyeken és a vállalkozásokon keresztül, hogy jobb üzleti döntéseket tudjanak hozni, mert az adatok csak akkor hasznosak, ha felhasználhatók értékteremtésre.

Az ABB egyetlen intelligens platformban, az ABB Ability™ Industrial Analytics és AI Suite-ban (Genix) egyesítette az ipari dolgok internete (IIoT), a tartományi szakértelem, a mesterséges intelligencia (AI) és a nagy mennyiségű adat (Big Data) gyűjtésére, tárolására és kezelésére szolgáló tárházat. Úgy tervezték, hogy erős alapot nyújtson a négy kulcsfontosságú értékpillér megvalósításához: a működési integritás és teljesítmény, az eszközök integritása és teljesítménye, a biztonság és a fenntarthatóság, valamint az ellátási lánc optimalizálása.

Az új megközelítés elősegíti az időszerű és pontos döntések meghozatalát, valamint a gyors reagálást, hogy az Ipar 4.0 eszközeivel magas fokú optimalizálást és ellenőrzést érhessen el az értékláncban.

A Genix hatékonyan alkalmazza a mesterséges intelligencia (AI) technológiákat ipari környezetben. Ez egy fejlett, méretezhető platform könnyen használható alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal. Ide tartozik többek között a rendszer anomáliák észlelése, veszteségkezelés, kockázatelemzés, költségkövetés és a fel nem használt erőforrások azonosítása vagy a gépek és berendezések állapotának és teljesítményének elemzése.

A megoldás mélyebb funkcionális betekintést és többfunkciós intelligenciát tesz lehetővé. A felhasználó dönthet a megoldás architektúrájáról (on-premise, edge, cloud, hibrid, multicloud), a funkcionális modulok kiválasztásáról és arról, hogy kész analitikai modelleket használ, vagy sajátot épít. A megoldás skálázható egyetlen üzem és a teljes vállalat szintjén is. Megtestesíti a digitális átalakulás erejét, és minden bizonnyal segít abban, hogy ellenállóbbá váljunk a gazdasági recesszió idején.